Echtscheidingsbemiddeling

In een kennismakingsgesprek bekijk ik waar jullie staan in het scheidingsproces, beantwoord ik jullie vragen en bezorgdheden en leg ik uit wat bemiddeling inhoudt en welke stappen er nodig zijn om te scheiden.

Willen jullie samen tot een faire en correcte regeling komen? Hopen jullie als ouders in een goede verstandhouding te blijven? Willen jullie ondanks alles, jullie relatie ‘goed’ afronden, zodat jullie aan een nieuw hoofdstuk in het leven kunnen beginnen?

Op een warme en professionele manier begeleid ik jullie stap voor stap doorheen de scheiding. Ik help jullie om geschilpunten op een constructieve manier te bespreken om zo tot een faire regeling te komen waar jullie beiden achter staan.

Er is bijzondere aandacht voor het welzijn van de kinderen en wat er nodig is om tot een goede ouderschapsregeling te komen. Ik hou rekening met jullie tempo en de emotionele verwerking die een scheiding vergt. Op het einde van het traject hebben jullie een juridisch correcte overeenkomst die past bij jullie behoeften en die ik zelf indien bij de rechtbank. Desgewenst regel ik ook de samenwerking met de notaris als jullie een onroerend goed in eigendom hebben. Gehuwden hoeven zelf niet voor de rechtbank te verschijnen.

Voor echtscheidingsbemiddeling werk ik samen met Pareto. Pareto is in Vlaanderen de grootste organisatie die koppels begeleidt bij scheiding en dat sinds meer dan 15 jaar.
Meer info: scheidingsconsulenten.be.

Veel gestelde vragen bij scheiding

Moet een echtscheiding niet via de rechtbank?

Er zijn twee verschillende soorten echtscheidingen: wegens onherstelbare ontwrichting (EOO) of via onderlinge toestemming (EOT).

Als het nog mogelijk is om met elkaar afspraken te maken, is een scheiding met onderlinge toestemming vaak het meest aangewezen. Het laat jullie toe om zelf belangrijke beslissingen voor de toekomst te nemen: wat gebeurt er met de woning? hoe zullen jullie het verblijf van de kinderen regelen? Wie betaalt welke kosten? Een bemiddelaar kan de communicatie begeleiden en jullie helpen bij conflictpunten.

Er zijn juridische spelregels over hoe eigendommen en gelden verdeeld moeten worden, maar bij een EOT is er veel marge om creatief te zijn. Zo kunnen jullie een overeenkomst op maat uitwerken die voor jullie persoonlijk fair en correct aanvoelt.

Als bemiddelaar-jurist informeer ik jullie en schrijf ik de overeenkomst uit zoals jullie dat uiteindelijk willen.

Pas op het einde van de rit komt de familierechtbank er aan te pas. Nadat ik de nodige documenten bij de rechtbank heb ingediend, zal de familierechter jullie scheiding uitspreken. Jullie hoeven zelf dan niet meer naar de rechtbank. Enkel indien er onduidelijkheden of onwettigheden in jullie overeenkomst zouden staan, zal de rechter de overeenkomst terugsturen en de echtscheiding voorlopig niet uitspreken. Ik heb inmiddels al meer dan 75 dossiers ingediend bij de rechtbank en de scheiding werd altijd meteen uitgesproken.

Als jullie niet meer met elkaar in dezelfde ruimte kunnen zijn en het water ook te diep is om via aparte afspraken bij een scheidingsprofessional tot een akkoord te komen, dan is een EOO de uitkomst. Jullie nemen elk een advocaat die jullie belangen zal verdedigen voor de rechter en de rechter hakt uiteindelijk de knoop door over die punten waarover jullie niet akkoord zijn.

Is het niet belangrijk om een advocaat te raadplegen om zeker te zijn dat mijn rechten niet geschonden worden?

Als bemiddelaar informeer ik jullie over de wettelijke regels en over wat gebruikelijk is, maar jullie beslissen uiteindelijk zelf wat jullie in de overeenkomst opnemen. Als jullie kiezen voor een echtscheiding met onderlinge toestemming, is er immers naast een aantal basisregels die altijd in acht genomen moeten worden, veel mogelijk. Daarbij is het mijn plicht om jullie te wijzen op de gevolgen van jullie beslissingen en er over te waken dat de belangen van jullie beiden én van de kinderen mee in overweging genomen worden.

Bij een scheidingsbemiddeling verbind je je er toe om tegenover elkaar en de bemiddelaar open en transparant te zijn over bezittingen en inkomsten en bereid te zijn om samen naar een goede regeling te zoeken.

Indien je daarnaast toch graag nog individueel advies inwint bij een advocaat of andere expert kan dat zeker. Het is belangrijk dat je met een gerust hart achter de scheidingsregeling kunt staan.

Moet je niet naar de notaris voor een echtscheiding met onderlinge toestemming?

Enkel als jullie samen onroerende goederen bezitten (gezinswoning, tweede verblijf…), moet er een notaris aan te pas komen. Bij toebedeling van het goed aan één van jullie of als jullie nog een tijdje het goed samen willen behouden, is er een notariële akte nodig om bij het verzoek tot scheiding te voegen. Voor dat verzoek en de scheidingsovereenkomst met alle afspraken is er evenwel geen notaris nodig.

Wij kunnen goed met elkaar praten en weten eigenlijk al wat we willen. Moeten we een professional inschakelen? Is dat niet verloren geld?

Het is niet verplicht om een scheidingsprofessional in te schakelen. Je kan zelf een verzoek tot echtscheiding en een echtscheidingsovereenkomst indienen bij de rechtbank.

Enkel als er sprake is van een onroerend goed (woning, stuk grond…) en één van jullie dat goed gaat inkopen of indien jullie nog een tijdje samen eigenaar willen blijven, zal een notariële akte nodig zijn om bij het verzoek tot scheiding te voegen. Daarvoor moet je dus een afspraak bij een notaris maken.

Je kan informatie via het internet zoeken of een model bij de rechtbank vragen om zelf een overeenkomst op te stellen en in te dienen.

Zelf alle informatie verzamelen bij diverse instanties vergt natuurlijk wel tijd en energie. Als je geen juridische achtergrond hebt, is het ook niet zo gemakkelijk om modelovereenkomsten aan te passen op maat van wat jullie willen. Mensen onderschatten soms wat er allemaal bij een scheiding komt kijken. Een ervaren professional kan jullie wijzen op zaken waar je misschien niet aan denkt of op alternatieve mogelijkheden. Hij of zij kent ook de valkuilen van sommige keuzes die op dit moment misschien interessant lijken, maar waar je later spijt van kan krijgen.

Het is dan ook zeker nuttig om je te laten bijstaan door een scheidingsprofessional, ook als jullie nog goed met elkaar kunnen overleggen.

Mogelijks is het geïnvesteerde geld ook snel terugverdiend door (fiscaal) advies rond de kostenregeling voor de kinderen of rond de woning.

Veel mensen geven aan dat het fijn is om zich in de moeilijke omstandigheden van een scheiding te laten bijstaan door iemand die hen stap voor stap begeleidt en bij wie ze steeds terecht kunnen voor vragen.

Wij zijn niet gehuwd. Formaliteiten zijn dan toch niet nodig om uit elkaar te gaan?

Veel hangt af van het gegeven of jullie feitelijk dan wel wettelijk samenwonend zijn en of jullie samen kinderen hebben of niet.
Indien jullie wettelijk samenwonend zijn, volstaat het niet om je domicilie te verplaatsen, maar moet de wettelijke samenwoonst ook opgeheven worden. Om kosten te vermijden, ga je best daarvoor allebei samen naar de gemeente.
Indien jullie kinderen hebben, is een ouderschapsovereenkomst aangewezen om conflicten in de toekomst te vermijden. De homologatie van de ouderschapsovereenkomst bij de rechtbank zorgt ervoor dat jullie afspraken die niet nageleefd worden onmiddellijk kunnen laten afdwingen. De homologatie is ook van belang in geval van fiscaal co-ouderschap of voor de aftrek van onderhoudsbijdragen in de personenbelasting.

Wij hebben een woning en moeten dus sowieso naar een notaris. Waarom nog een andere scheidingsprofessional raadplegen?

Een notaris is expert in het opstellen van akten en het verstrekken van informatie rond onroerend goed, maar gaat doorgaans niet dieper in op andere zaken. Daarvoor worden vaak modelclausules voorgesteld. De notaris beperkt zich doorgaans tot het noteren van jullie keuzes.

In tegenstelling tot een notaris is een scheidingsbemiddelaar opgeleid om oog te hebben voor de emotionele kant van het scheiden en om conflicten in goede banen te leiden.

Een scheidingsbemiddelaar begeleidt actief het proces om tot een goede regeling te komen en helpt jullie om conflictpunten op te lossen.

Een bemiddelaar is daarbij verplicht om ook de belangen van de kinderen te bewaken. Zo geef ik advies op maat over het melden van de scheiding aan de kinderen, het al dan niet betrekken van kinderen bij beslissingen, het uitwerken van een gepaste verblijfs- en ouderschapsregeling en een correcte onderhoudsbijdrage.

Een overeenkomst op maat vermindert de kans op conflicten achteraf en is de basis voor een blijvende goede verstandhouding als ouders.

Voor de notariële akte over de woning stem ik zelf af met jullie notaris (of stel ik desgewenst een notaris voor) zodat ik de akte samen met het verzoek tot scheiding kan indienen bij de rechtbank. Indien jullie niet gehuwd zijn, hoeft de notariële akte niet ingediend te worden bij de rechtbank en staat de opmaak van een akte rond de woning los van de ouderschapsregeling en andere afspraken.

Wij zijn al een tijdje uit elkaar maar kwamen er niet toe om onze scheiding te formaliseren. We doen niet moeilijk naar elkaar toe. Is het dan wel nodig om geld uit te geven voor dat papiertje?

Gehuwd blijven heeft belangrijke gevolgen.

Zolang je gehuwd bent, ben je mee aansprakelijk voor eventuele schulden van je ex-partner (onbetaalde rekeningen, een lening die niet tijdig afbetaald wordt, uitgaven met een kredietkaart die niet gedekt worden door gelden op de rekening, …). Zelfs indien je ex zijn leningen netjes afbetaalt, zal het bestaan van die lening een rol spelen in hoeveel jij zelf nog kan lenen bij een bank. Je hebt ook de uitdrukkelijke instemming van je ex nodig voor belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de aankoop van een nieuwe woning of het afsluiten van een nieuwe lening.

Zolang je de echtscheidingsprocedure niet hebt ingezet, blijven jullie ook erven van elkaar. Indien er kinderen zijn, betekent dat bijvoorbeeld dat de naakte eigendom van jouw deel van de woning of je bezittingen naar de kinderen gaat, maar dat je ex het vruchtgebruik krijgt over je volledige nalatenschap. Indien jullie geen kinderen hebben, zal je ex in principe je volledige nalatenschap in volle eigendom erven.

Als jullie kinderen hebben, is een ouderschapsovereenkomst nuttig om te kunnen genieten van een gunstige fiscale regeling met betrekking tot de kosten voor de kinderen.

Dat laatste geldt ook voor mensen die niet gehuwd waren. Een neergeschreven en gedetailleerde overeenkomst vermindert ook de kans op conflicten later. Een gehomologeerde overeenkomst kan onmiddellijk afgedwongen worden.

Een echtscheidingsprocedure kost inderdaad geld. Als er weinig te regelen valt, kan dat best meevallen. Er is altijd het rolrecht van de rechtbank (165 euro) en de bijdrage voor het fonds voor rechtsbijstand (24 euro). Als er sprake is van een onroerend goed zal je ook beroep moeten doen op een notaris. Als je zelf geen scheidingsovereenkomst kan opstellen en de hulp inroept van een scheidingsprofessional, zal je daar uiteraard ook voor moeten betalen.

Ik zie mijn ex liever niet meer terug. Kunnen we apart een afspraak bij u maken?

Dat is in principe mogelijk, maar samen naar een afspraak komen, is wel efficiënter. Jullie krijgen dezelfde informatie op hetzelfde moment, het voorkomt misverstanden en helpt om een goede basis te leggen voor de verstandhouding in de toekomst. Zeker als jullie samen kinderen hebben, is dat laatste niet onbelangrijk.

In uitzonderlijke gevallen, als ondanks de begeleiding het samenzijn in dezelfde ruimte te veel stress veroorzaakt om tot een constructieve dialoog te komen, kan in overleg (tijdelijk) overgeschakeld worden naar aparte sessies. Afzonderlijke sessies zijn evenwel nooit ‘therapeutisch’ bedoeld en transparantie over het besprokene tussen betrokkenen blijft belangrijk.

Ik vind het moeilijk om nu al gedetailleerde afspraken vast te leggen over de kinderen. Misschien blijkt de verblijfsregeling niet goed te werken en we weten nog niet wat we in vakanties zullen doen. Als ze ouder zijn, zullen ze toch ook meer kosten?

De ouderschapsregeling hoeft niet onveranderd te blijven tot jullie kinderen 18 jaar zijn. Jullie kunnen altijd in overleg de overeenkomst herzien. Bij conflict over de herziening kan je beroep doen op een bemiddelaar of de rechter.

Voor de verblijfsregeling kan er met een tijdelijke overgangsregeling of met evaluatiemomenten gewerkt worden. Als jullie beiden daarover akkoord zijn, kan je ook altijd afwijken van de afspraken in jullie overeenkomst (bv. de wissel eens verplaatsen omdat dat beter uitkomt of een afwijkende vakantieregeling voor de komende zomer afspreken om op reis te kunnen gaan).

De onderhoudsbijdrage kan gekoppeld worden aan de index en onder bepaalde omstandigheden herzien worden.

Wat wordt van ons verwacht bij een bemiddeling?

Jullie moeten bereid zijn om samen tot oplossingen te komen. Dat houdt in dat jullie naar elkaar willen luisteren en rekening willen houden met elkaars behoeften (en indien jullie kinderen hebben, ook met hun behoeften).

In een conflict zijn er verschillende belevingen en waarheden. Het is belangrijk om dit te kunnen aanvaarden en te begrijpen dat je een conflict niet oplost door je eigen waarheid aan de ander op te leggen, maar door open te staan voor de belevingen en emoties van de ander.

Om rekening te kunnen houden met jullie behoeften, is het nodig dat jullie voldoende open kunnen zijn over wat er bij jullie leeft. Voort wordt er ook transparantie en eerlijkheid verwacht over feitelijke gegevens, zoals jullie inkomen, bezittingen, schulden, … Transparantie houdt ook in dat het mailverkeer altijd in cc met alle betrokkenen gebeurt.

Omgekeerd is het ook belangrijk om wat tijdens de bemiddeling gebeurt tussen jullie te houden of enkel te delen met vertrouwenspersonen die zich constructief opstellen. Vermijd gesprekken hierover met mensen die mogelijks oprecht bezorgd zijn, maar door hun reacties olie op het vuur gooien.

Na elke sessie geef ik de ‘to do’s’ en de datum van de volgende afspraak nog eens via mail door. Een goede opvolging daarvan zorgt voor een vlot verloop van het traject.

Ik geef informatie, peil uitgebreid naar jullie behoeften en denk mee over mogelijke oplossingen, maar in tegenstelling tot een rechtbankprocedure nemen jullie zelf de beslissingen. Jullie zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.

Wat kunnen we van u als bemiddelaar verwachten?
  • Een aangename ruimte voor de gesprekken

  • Een rustige en verhelderende aanpak

  • Vertrouwelijkheid en neutraliteit

  • Correcte informatie, indien nodig ingewonnen bij experts

  • Creativiteit en gedrevenheid om jullie te begeleiden naar goede oplossingen

  • Een juridisch correcte scheidingsovereenkomst

  • Ruime ervaring (meer dan 100 bemiddelingstrajecten)

Contact

Blauwesteenstraat 63
Heusden (Destelbergen)

0485/ 386 181