Workshop “Omgaan met conflicten bij euthanasie”

Jaren geleden sprak ik met de broer van iemand die overleden was door middel van euthanasie. De man bekende hoe moeilijk hij het nog steeds had met die beslissing van zijn broer. “Iedere morgen word ik wakker met de vraag of wij dan niet goed genoeg voor hem gezorgd hebben”.

Vlak voor de uitvoering van de euthanasie bij haar dochter, hoort een moeder dat ze niet aanwezig mag zijn in de kamer.

Volwassen kinderen in verdriet en machteloosheid aan het sterfbed van hun moeder, begrijpen niet waarom de arts geen einde maakt aan haar stervensproces, dat zij als onwaardig ervaren.

Zo zijn er veel voorbeelden uit de praktijk. Iedereen hoopt dat het sterven van een dierbare waardig en sereen mag verlopen, maar vaak blijken er heel wat conflicterende emoties en behoeften naar boven te komen als het einde nadert.

Goede communicatie en voldoende ruimte geven aan ieders beleving kan veel leed voorkomen, maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je om met alles wat er leeft rond een sterfbed? Hoe vermijd je dat conflicten escaleren?

Deze workshop is een aanrader voor iedereen die met het thema euthanasie of conflict rond het levenseinde te maken heeft en op zoek is naar handvatten om met mensen over dit delicate onderwerp te spreken (zorgverleners, bemiddelaars, andere geïnteresseerden).

Je kan deze workshop zowel online als fysiek volgen.

In de online workshop (3 uren) krijg je informatie over euthanasie en het wettelijk kader. We bekijken hoe we vanuit conflicterende standpunten tot een dieper gesprek kunnen komen. Je krijgt tools om de behoeften en belangen onder de standpunten naar de oppervlakte te brengen om zo beweging in het conflict te krijgen. Er is ook aandacht voor de impact van euthanasie op het rouwproces en de interactie tussen verlies en conflict. We doen enkele korte oefeningen om het geleerde te verkennen.

Tijdens de fysieke workshop (6 uren) wordt hier uitgebreider op in gegaan en krijg je de kans om de aangeboden handvatten in te oefenen en persoonlijke feedback te krijgen.

Praktisch

Online workshop
Wanneer? nog niet terug ingepland
Waar? online (zoom)
Prijs? 95 euro

Fysieke workshop
Wanneer? vrijdag 23 februari van 10u tot 17u
Waar? Heusden (Destelbergen)
Prijs? 155 euro

Contact

Blauwesteenstraat 63
Heusden (Destelbergen)

0485/ 386 181