Familieopstelling sterrenkinderen

Zijn er in jouw familie kinderen die zeer jong overleden zijn? Of heb je het gevoel dat er overleden kinderen zijn waarover niet gesproken wordt? Voel je je op één of andere manier verbonden met die kinderen? En heb je (een beetje) ervaring met familieopstellingen? Dan is deze dag wellicht iets voor jou.

opstellingen

Systemische opstellingen zijn een techniek ontwikkeld door Bert Hellinger vanuit het gedachtengoed van de contextuele psychologie. De kerngedachte is dat je leven en je gevoel van welzijn niet enkel bepaald wordt door gebeurtenissen in je leven, je persoonlijkheid of door de mensen die je omringen, maar ook door het systeem waar je deel van uitmaakt. Een eerste belangrijk systeem waar we allemaal deel van uitmaken is onze familie. Daarbij gaat het niet enkel om de levende familieleden die je kent en waarmee je contact heb, maar om alle familieleden van drie à vier generaties ver.

trauma’s

Onopgeloste trauma’s binnen de familie kunnen generaties ver een effect hebben zonder dat mensen zich daarvan bewust zijn. Bij een opstelling wordt de familie in beeld gebracht zodat die verborgen dynamieken aan het licht kunnen komen en de opsteller van onzichtbare lasten uit het verleden bevrijd kan worden.

onzichtbare kinderen

Bij familieopstellingen blijkt vaak hoe uitgesloten, vergeten of onzichtbare familieleden een sterke invloed hebben op de volgende generaties. Een mogelijke reden voor die onzichtbaarheid kan zijn dat het gaat om kinderen die vroeg in de zwangerschap overleden zijn waardoor niemand van hun bestaan op de hoogte was of om vroegtijdig afgebroken zwangerschappen die geheim gehouden werden of om kinderen die kort na de geboorte stierven en waarover later niet meer gesproken werd.

liefde

De laatste jaren wordt er in onze samenleving terug veel meer aandacht besteed aan het verlies van kinderen tijdens de zwangerschap of kort na de geboorte. Ouders en familie krijgen meer ruimte om afscheid te nemen wat heel positief is. Door het gebruik van echografie wordt een overlijden in een vroeg stadium van de zwangerschap ook veel sneller ontdekt. Zowel emotioneel als systemisch is het belangrijk dat ook vroeg overleden kindjes (alsnog) de plek krijgen die hen toekomt. Dan kan de liefde binnen een familiesysteem terug voluit stromen.

opstellingsdag

Tijdens deze dag doen we enkele opstellingen rond dit thema en hoe dit mogelijks een rol speelt in jouw leven. Heb je nog geen enkele ervaring met opstellingen en trekt dit je toch aan? Dan nodig ik je uit om vooraf een individuele sessie te doen zodat je weet wat een opstelling inhoudt. We sluiten de dag af met een klein ritueel rond de onzichtbare kinderen.

Ik werk al enkele jaren met systemische opstellingen en volgde vorig jaar een jaaropleiding tot familieopsteller bij Hilde Van Bulck (The New Life Experience). Ik maakte een eindwerk rond de ‘onzichtbare’ kinderen in mijn familie. 

Praktisch

Wanneer? donderdag 6 december 2018, 10u – 17u

Waar? Heusden-Destelbergen

Prijs? 75 euro

Inschrijven of meer info? anja@izamen.be of 0485 386 181 

Contact

Blauwesteenstraat 63
Heusden (Destelbergen)

0485/ 386 181