Workshop ‘Kijken naar het levenseinde’

Door de medische en maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia beschikken we over een zekere vrijheid om ons levenseinde zelf te regisseren: wilsverklaringen, euthanasie, orgaandonatie, palliatieve zorg…

Maar hoe gaan we met die nieuwe vrijheden om?

Je kan er rationeel over nadenken, maar in het aanschijn van de dood komen ook andere lagen van ons wezen naar boven. Hoe ga je om met (collectieve) verwachtingen, angsten en onzekerheden? Wie ben je in essentie en wat telt echt voor jou?

Je blik op het levenseinde is gekleurd door eerdere ervaringen met de dood. Je kan iets meegemaakt hebben dat jou afgeschrikt heeft en daardoor weerstand bij je oproept. Je kan daaruit besluiten dat je dat zelf niet (meer) wil meemaken en op papier officieel noteren dat je dat niet wenst. Maar vanuit de invalshoek van persoonlijke ontwikkeling is het net heel interessant om met je weerstanden aan de slag te gaan. Onder onze weerstanden en angsten zitten vaak de grootste schatten, onze sterkste krachten. Als je die aanboort, krijgt je misschien een heel ander idee over wat voor jou belangrijk is bij het levenseinde. Als je doorheen de laag van angst en onbewuste overtuigingen en aannames rond het sterven gaat, wat is voor jou dan werkelijk van belang?

 

Tijdens deze tweedaagse workshop geef ik uitleg bij de mogelijkheden rond het levenseinde: wat kan er gebeuren bij het sterven? wat houdt palliatieve zorg in? wat kan inzake wilsverklaringen, euthanasie, orgaandonatie, financieel en spiritueel testament…?

Daarnaast is er vooral tijd voor oefeningen die je toelaten te ontdekken wat er bij jou leeft rond dit thema en hoe je via concrete keuzes uitdrukking kunt geven aan jouw waarden, identiteit en missie. We staan ook stil bij het goed en zorgvuldig communiceren over onze keuzes.

Het accent ligt op zelf ervaren, uitproberen en uitwisselen. Belangrijk is dat je bereid bent met een open geest naar jezelf, je gedachten en emoties te kijken en ervaringen of gedachten uit te wisselen. Wat in de groep gedeeld wordt, blijft ook binnen de groep.

Ook als je levenseinde nog helemaal niet in zicht is, is het nuttig om daar nu al bij stil te staan. Immers, naarmate je angst om te sterven oplost en je bewust wordt van wat jou werkelijk drijft, durf je ook steeds meer ècht te gaan leven.

Deze workshop was zeer inspirerend en intens. Ik voelde Anja’s passie en betrokkenheid. Zij creëerde een open en veilige omgeving die mij geholpen heeft een beter inzicht te krijgen in datgene wat werkelijk voor mij van belang is bij het levenseinde!
Kathleen Kerstens

Rustige, diepgaande lessen met goeie oefeningen! 
Delphine Coeman

Praktische info
Wanneer? nog niet terug ingepland
Waar? Heusden (Destelbergen)
Prijs? 295 euro
Wat meebrengen? je lunchpakket

 

 

Contact

Blauwesteenstraat 63
Heusden (Destelbergen)

0485/ 386 181